gulpaigoni

Ayatullah Al-Uzhma Syeikh Lutfullah Shafi Gulpaygani

Salah seorang fuqaha besar di kota Qom yang kini aktif mengajar ilmu fiqih dan ushul fiqih pada jenjang Bahtsul Kharij. Beliau memiliki hasil karya yang sangat berharga tentang Imam Mahdi a.s.

Beliau dilahirkan di kota Gulpaygan pada tanggal 19 Jumadil Ula tahun 1337 H. Ayah beliau, Ayatullah Akhund Mulla Muhammad Jawad Shafi, adalah seorang ulama yang banyak meninggalkan karya tulis.

Berbagai cabang ilmu, seperti ilmu kalam, tata bahasa Arab, tafsir, hadis dan seluruh pelajaran tingkat Suthuh beliau pelajari di

bawah bimbingan gurunya, Akhund Mulla Abul Qasim yang terkenal dengan sebutan Quthub. Selepas itu, beliau melanjutkan pendidikannya di bawah bimbingan ayahandanya sendiri.

Pada tahun 1981, beliau berhijrah ke kota suci Qom. Guru-guru beliau di kota ini adalah:

1. Sayid Muhammad Taqi Khunsari

2. Sayid Muhammad Hujjat Kuhkamarei

3. Sayid Shadruddin Shadr Al-‘Amili

4. Sayid Muhammad Ridha Gulpaygani

5. Sayid Muhammad Husein Burujerdi

Sedangkan guru-guru beliau di kota suci Najaf Asyraf, Irak adalah:

1. Syeikh Muhammad Kazhim Syirazi

2. Sayid Jamaluddin Gulpaygani

3. Syeikh Muhammad Ali Kazhimi

Dalam banyak cabang ilmu pengetahuan, Syeikh Luthfullah Shafi sempat berguru pada Ayatullah Burujerdi selama 17 tahun di kota Qom. Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, beliau terpilih sebagai wakil rakyat untuk Dewan Ahli dalam merumuskan UUD. Selain itu, beliau mendapat tugas untuk menulis naskah UUD Republik Islam Iran.

Dengan dibentuknya Dewan Penjaga Revolusi melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Imam Khomeini, beliau menerima tugas untuk menjadi salah satu anggotanya. Beberapa tahun lamanya beliau mengemban tugas mulia ini.

sumber : http://www.ikmalonline.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*