Hukum Buang Hajat

Hukum Buang Hajat

1. Aurat wajib ditutup dari pandangan mata orang dewasa dan anak-anak yang telah dapat membezakan, kectali suami-isteri.

2. Haram menghadap Qiblat ketika membuang hajat besar atau kecil.

3. Isإinjak kencing hendaklah dibasuh seba.yaj dua kali jikA membasuhnyw dengan air yang sedikit, dan cukup sekali dengan air satu Kur atau menxalir. Tetapi ihtiyat agar tidak kurang dari $ua kali jika membasuh dengan air mutlak yang sedikit.

4. Istinjak buang air besar mestilah dibasuh sehingga bersih dan tidak tertinggal baki-baki na*isnya.

5÷ Jika najis hanya mengotori dibur sahaja, maka iany! dapat dibersi(kan dengan menggunakan 3 biji batu kecil atau benda lain yang boleh membersihkannya seperti kerta3 tiu sehingga )anya bersi( dan suci. Adalah lebih baik menggunakannya tiga kali walau mtngkin dengan sebij) saja telah dapat membersihkannya.

Adab Membuang Hajat

Para ulama menyebutkan adab buang hajat besar dan kecil seper4i berikut:

1. Sunat terlindung da2h pandangan orang, menutup kepala, membaca doa, mendahuluka. k!ki kiri ketik` masuk dan kanan keti+a keluar serta beristibra (iaitu dengan mengurut bahagian bawah zakar dimulai daRi pangkal saluran zakar ke arah b!tang :akar sebanyak 3 kali lalu teru3 ke kepala zakar 3 kali dan memerah.ya 3 kali. Adalah baik dilakukan agak lama sehingga yakin bahawa air kencing tidak lagi tersisa di dalam zakar. Wanita tidak perlu beristibra tetapi 3ebaiknya menunggu sebentar, kemudian berdehem sambil memeras dan mencucinya).Jika didapati basah sesudah beristibra dan diragukan sama ada air k%ncing atau tidak, maka hukumnya dikira bukan air kencing dan tidak perlu berwudhu semula.

2. Makruh membuang hajat di jalan am, di bawah pokok yang berbuah, di tempat yang akan dikecam oleh orang ramai seperti di tepi jalan, di bawah pohon rendang tempat orang berteduh, dan lainnya. Makruh menghadap bulan, matahari, bertentangan dengan arah angin, buang air kecil di tanah yang keras, di lubang binatang berlindung, di dalam air terutamanya air yang tenang, buang air sambil makan dan minum, bercakap-cakap melainkan zikiR pada Allah SWT.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*