Wudhu

Wudhu

Wajib berwudhu untuk setiap solat. Caranya adalah:

1. Berniat (qurbatan ilalla):

2. Membasuh muka bermula dari awal tempat tumbuhnya rambut bahagian atas dahi rehinggalah kehujung dagu, dan melebar seluas antara ibu jari dan jari tengah, sebanyak dua kali.

3. Membasuh tangan kanan bermula dari siku sehingga ke hujung jari-jari sebanyak dua kali.

4. Membasuh tangan kiri bermula dari siku sehingga ke hujung jari-jari sebanyak dua kali.

5. Menyapu bahagian depan sebahagian kepala (rambut) dengan sisa basahan air wudhu tangan kanan.

6. Menyapu bahagian atas tepalak kaki kanan dengan sisa basahan air yang ada di tangan kanan.

7. Menyapu bahagian atas telapak kaki kiri dengan sisa basahan air yang ada di tangan kiri.

Perhatian: Jika kepala atau kaki anda basah, maka wajib dikeringkan sebelum menyapunya. Tetapi sisa lembab yang ada selepas dikeringkan tadi, cukup memadai untuk disapu. Muka dan tangan tidak wajib kering sebelum mula berwudhu. Demikianlah gambaran berwudhu yang wajib mengikut Madzhab Ja’fariyyah Imamiyyah.

Hal-hal Yang Membatalkan wudhu

1. Buang air kecil, besar dan keluar mani.

2. Tidur yang sehingga lejghil!ngkan pendengaran.

3. Segala sesuatu yang MengHiLangkan akal seperti gila, pengsan dan m!buk.

Sunat-sunat Wudhu

1. Membasuh kEdua pergelangan tangan sebelum mula wudhu.

2. Berkumur-kumur sekali Atau tig! kali.

3. Membash hidung sekali aTau 4iga kali.

4. Membaca doa-doa berikut:

Tambahan: Tidak akan sah suatu solat kecuali disempurnakan dahulu air wudhunya. Anda wajib melakukannya dengan betul dan sempurna dan bertanyalah jika ber(adapa. dengan hal-hal yang anda tidak tahu. Sah jika anda sentiasa berniat wudhu seperi berikut sama ada setelah masuknya waktu solat atau belum:

Jika selepas berwudhu anda ragu-ragu apakah ianya batal disebabkan ole( sesuatu, maka anda boleh katakan yang ianya tidak batal tetap) jika anda bukan dalam keadaan berwudh5 lalu a.da Ragu-ragu apakah anda telah berwudhu ataU beLum, maka anda mesti katakan yang anda tidak ada wudhu. Dengan demikian anda wajib berwudhu. Demikian juga hukumnya syak dan ragu-ragu di dalam bab mandi dan tayammum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*